HERNÍ ŘÁD - SOUTĚŽÍ FTC - výsledkový servis FTC1994

Přejít na obsah

HERNÍ ŘÁD - SOUTĚŽÍ FTC

FTC-1994
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Fotbal Tip Club 1994 (FTC) – zastoupen Radou FTC stanovuje tento herní řád soutěží FTC a pověřuje správce FTC jejich správou a řízením.
2. Soutěže jsou založeny na srovnání úspěšnosti hráčů při odhadu výsledků – tipování, fotbalových utkání nejvyšší české fotbalové soutěže.

POŘADATEL
3. Soutěže pořádá a řídí správce soutěží – Vojtěch Tesárek, dle jím stanovených pravidel.
4. Eviduje a vyhodnocuje tipy hráčů a zveřejňuje výsledky soutěží portálech soutěží.
4.1. tipovací portál – http://www.tipovackaftc.cz
4.2. výsledkový portál – http://www.klubftc.cz
5. Při porušení pravidel a při nezájmu o hru zastavuje hru hráče v jakékoli soutěži.

HRÁČ
6. Nahlásí správci jednu elektronickou adresu (e-mail) a telefonní číslo pro komunikaci.
7. Před zahájením soutěží se seznámí na výsledkovém portálu soutěže s pravidly.
8. Ověří si zápis svých tipů a na tipovacím portálu (červené fajfky).
9. Pokud odhalí chybu v zápisech či výsledcích, neprodleně o tom informuje správce.
10. Respektuje veškerá pravidla soutěží a rozhodnutí pořadatele.
11. Bude informován o konečných výsledcích kol soutěží prostřednictvím webového portálu. Pokud to okolnosti dovolí, může být informován o průběžných výsledcích kol, ale ne dříve než po uzavření tipování kola dané soutěže.
12. Pokud je správce zároveň hráčem, platí pro něj povinnosti hráče i stanovená pravidla soutěží, jichž se účastní.

PROTESTY A ODVOLÁNÍ
13. Protest může podat hráč prostřednictvím správce soutěží pro porušení pravidel, případně proti vyhodnocení uplynulého ho kola.
14. Pokud hráč není spokojen s vyřešením svého protestu, může podat odvolání Radě FTC prostřednictvím emailu admin@klubftc.cz, jež bude podstoupen jejímu řediteli. Rozhodnutí Rady FTC o odvolání je konečné.
15. Kontakty na správce a ředitele Rady FTC jsou uvedeny na výsledkovém portálu soutěže.

RADA FTC
16. Rada FTC je zvolena členy FTC, pověřena dohledem na regulérnosti soutěží.
16.1. Členové: Michal Ruml – ředitel, Pavel Vrkoslav a Vojtěch Tesárek ml.
17. Rozhoduje o odvolání hráče proti rozhodnutí správce soutěží, má právo změnit jeho rozhodnutí.
SOUTĚŽE FTC
18. FTC 1. liga a 2. liga jsou vypsány na všechna utkání 1. ligy FAČR a založeny na srovnání úspěšnosti tipování hráčů ve výkonnostních ligách postupem a sestupem
19. Tipovačka pánská a dámská jsou vypsány na 30 kol 1. ligy FAČR a založeny na srovnání úspěšnosti tipování hráčů - hráček.
20. Pohár FTC – je vypsána na vybraná utkání 1. ligy FAČR, je založena na srovnání úspěšnosti tipování dvojice hráčů v duelu
21. UEFA TIP, WORLD TIP a EURO TIP - příležitostně vypsány na utkání Ligy mistrů a Evropské ligy, případně utkání MS nebo ME.

TIPOVÁNÍ – SYMBOLY K TIPOVANÍ A JEJICH VÝZNAMY
22. Základní tip – 1 vítězství domácích, tip 2 vítězství hostů, tip 0 remíza
23. Rozšířený tip – 10 nebo 20 neprohra domácích nebo hostů, 12 utkání neskončí remízou.

NEDOHRANÁ A ODLOŽENÁ UTKÁNÍ TIPOVANÉ SOUTĚŽE
24. Utkání kola soutěží, které je odloženo nebo není dohráno a bude opakováno či dohráno mimo jeho rámec – to je do začátku následujícího kola:
24.1. zůstávají tipy v platnosti,
24.2. v soutěži Pohár FTC je utkání vyškrtnuto z příslušného kola.
25. Utkání kola které není dohráno, ale výsledek dosažený hrou je uznán za konečný:
25.1. platí tento výsledek i pro vyhodnocení kola,
25.2. v Poháru FTC je výsledek uznán, pouze pokud je rozhodnuto o uznání výsledku v rámci kola – do začátku následujícího kola, jinak je utkání vyškrtnuto.
26. Utkání kola soutěží, které je předehráno mimo rámec kola, případně utkání, které není dohráno a byl jakkoliv změněn jeho výsledek dosažený hrou včetně skóre, jsou vyškrtnuta z příslušného kola všech soutěží.
27. Na jakoukoliv změnu výsledku dohraného utkání kola, nebo rozhodnutí o jeho opakování, není v žádné ze soutěží brán zřetel. Utkání je vyhodnoceno výsledkem, kterého bylo dosaženo hrou v původním utkání.

DALŠÍ USTANOVENÍ
28. Vítězové pravidelných soutěží jsou vyhlášeni po jejich skončení a jsou jim předány do držení putovní poháry, které jsou povinni vrátit na vyzvání pořadatele správci soutěží.
29. Tento řád je pořadatelem, je závazný pro všechny hráče a pořadatele soutěží FTC a je platný od 1. 7. 2016
Fotbal Tip Club 1994
REFRESH
Návrat na obsah